Thông tin tuyển dụng

STT Vị trí Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn Xem chi tiết
1 TUYỂN DỤNG CÁN BỘ HỒ SƠ 2 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Xem chi tiết »
2 TUYỂN DỤNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH 2 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Xem chi tiết »
3 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN LẠNH, NHIỆT LẠNH 3 Nhà B6, Số 134 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Xem chi tiết »
4 TUYỂN DỤNG THỢ LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA 5 Tại văn phòng công ty và các dự án của Công ty MCC Xem chi tiết »
5 TUYỂN DỤNG CÁN BỘ NHÂN SỰ 2 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Xem chi tiết »
6 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CƠ ĐIỆN 5 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Xem chi tiết »
7 TUYỂN DỤNG CÁN BỘ MARKETING 2 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội Xem chi tiết »
SỐ LƯỢNG
2
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
SỐ LƯỢNG
2
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
SỐ LƯỢNG
3
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 134 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
SỐ LƯỢNG
5
NƠI LÀM VIỆC
Tại văn phòng công ty và các dự án của Công ty MCC
NGÀY HẾT HẠN
SỐ LƯỢNG
2
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
SỐ LƯỢNG
5
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN
SỐ LƯỢNG
2
NƠI LÀM VIỆC
Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
NGÀY HẾT HẠN