THIẾT KẾ PHÒNG SẠCH

MCC E&C là đơn vị chuyên thiết kế tổng thể hệ thống phòng sạch cho các khách hàng:

+ Nhà máy sản xuất thuốc tân dược, đông dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, PIC/s- GMP, EU-GMP

+ Nhà máy sản xuất Mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, cGMP

+ Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GMP-HS

+ Nhà máy sản xuất thuốc thú y đạt tiêu chuẩn GMP-WHO

+ Phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn GLP, ISO 17025

+ Hệ thống kho thường, kho lạnh đạt tiêu chuẩn GSP

+ Các nhà máy thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 22000 và HACCP

+ Các nhà máy sản xuất bao bì đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, ISO 15378

+ Các phòng sản xuất thiết bị y tế đạt ISO 13485

+ Các nhà máy sản xuất điện tử, linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn ISO 14644

+ Các hệ thống phòng sạch khác theo các tiêu chuẩn chuyên ngành

Công việc chính MCC E&C sẽ triển khai:

1. Thiết kế tổng mặt bằng:

2. Thiết kế mặt bằng công nghệ:

3. Thiết kế các bản vẽ công nghệ: Sơ đồ đường đi của con người, nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm, đường đi của rác thải rắn, sơ đồ đường thoát hiểm

4. Các bản vẽ cấp độ sạch: Bản vẽ chênh áp, phân vùng cấp độ sạch, phân vùng nhiệt độ độ ẩm, số lần trao đổi không khí…

5. Các bản vẽ lắp đặt: Bản vẽ mặt bằng hệ thống panel, bản vẽ hệ thống HVAC, bản vẽ hệ thống nước thải, nước sinh hoạt, nước RO, nước cất, khí nén

6. Các bản vẽ hệ thống điện: Sơ đồ một sơi hệ thống điện động lực trong nhà máy, bản vẽ tủ điện động lực, bản vẽ điện chiếu sáng, bản vẽ điện điều khiển

7. Các bản vẽ chi tiết khác tùy từng quy mô dự án

Với kinh nghiệm thiết kế,  thi công hơn 400 trăm dự án về phòng sạch đạt tiêu chuẩn GSP, GLP, GMP-WHO, ISO.

MCC E&C sẽ đảm bảo bản vẽ thiết kế đạt các tiêu chuẩn theo quy định đồng thời bản vẽ đảm bảo quá trình thao tác, làm việc trong nhà máy thuận tiện, phù hợp với thực tế, giảm chi phí về điện năng và chi phí vận hành;