PHÒNG KIỂM NGHIỆM VI SINH, CÔNG TY DƯỢC HOÀNG LIÊN

Sau khi MINH CUONG JSC lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng sạch vi sinh và được Cục quản lý Dược cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GLP-WHO cho các phòng sạch vi sinh sau:

1. Hệ thống Phòng sạch Vi sinh – Trung Tâm Kiểm nghiệm Hà Nội

2. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Trung Tâm Kiểm nghiệm Bắc Kan

3. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung Ương

4. Hệ thống phòng sạch Vi sinh- Công ty TNHH Chứng nhận VINACER VIET NAM

5. Hệ thống Phòng sạch vi sinh – Công ty Cổ Phần Sóng Hồng

6. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Công ty Cổ Phần Hóa Dược Việt Nam

7. Hệ thống Phòng sạch vi sinh- Công ty Dược Phẩm Thiên Ân

8. Hệ thống Phòng sạch vi sinh- Công ty Dược Phẩm Tuệ Linh

9. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Công ty Dược Phẩm Nhất Nhất

10. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Công ty Dược Thảo Phúc Vinh

11. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Công ty Dược Tùng Lộc II

12. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Công ty Dược và Vật tư y tế Quảng Ninh

13. Hệ thống phòng sạch vi sinh- Viện Thực Phẩm

14. Hệ thống phòng sạch công nghệ cao- Bênh Viện Bạch Mai

Ngày 26 tháng 03 năm 2015, MINH CUONG JSC tiếp tục trúng thầu Dự án lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng sạch vi sinh và khu kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GLP tại Công ty TNHH Dược Phẩm Hoàng Liên

Địa chỉ: Lô H6, Đường D5, Khu Công nghiệp Hòa Xá, Xã Mỹ Xá- TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định

Dự kiến dự án hoàn thành trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng