Năm 2017 – Thành Lập

Tên Tiếng Việt: Quỹ Thiện Tín

Tên Tiếng Anh: Thien Tin Found

Ngày 21/04/2017 Logo chính thức của QUỸ THIỆN TÍN ra đời, dựa trên ý tưởng và thiết kế của Giám đốc Công ty kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Danh Minh. Đồng thời Slogan của Quỹ được hình thành: MANG TRÍ THỨC VÀO CUỘC SỐNG

Quỹ Thiện Tín ra đời với mong muốn góp một phần nhỏ bé mang đến trí thức cho mọi người thông qua các hoạt động từ thiện trí thức nhằm giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, giúp ích được cho xã hội và Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.