MINH CUONG GROUP THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DU LỊCH NĂM 2019

Ngoài CBCNV Công ty và vợ/ chồng, con CBCNV công ty, nhà máy, các tổ đội thi công theo chính sách của công ty. Với sứ mệnh Của Minh Cường: phụng sự nhân viên, Phụng sự gia đình năm nay Công ty mời bố mẹ nhân viên cùng tham gia. Đây là cơ hội để gắn kết Minh Cường cùng gia đình các thành viên, cũng là dịp để bố mẹ CBCNV, đặc biệt là các Bác lớn tuổi, kinh tế còn khó khăn được thăm quan du lịch trong và ngoài nước!

Minh Cường với sứ mệnh: phụng sự nhân viên, phụng sự gia đình nhân viên, phụng sự khách hàng và phụng sự xã hội sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của mình!