KHU CHIẾT RÓT CÀ PHÊ (GIAI ĐOẠN 2), CÔNG TY CP CÀ PHÊ HÒA TAN TRUNG NGUYÊN

Sau gia đoạn 1 dự án lắp đặt hoàn thiện hệ thống phòng chiết rót cà phê tại Chi Nhánh Công ty CP Cà Phê Trung Nguyên tại Bắc Giang. Được sự tín nhiệm của chủ đầu tư, ngày 28 tháng 09 năm 2015 đại diện Công ty CP Kỹ thuật và Xây dựng Minh Cường là Ông Nguyễn Danh Minh- Giám đốc Công ty và đại diện Công ty Cổ Phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên là Bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Tổng Giám Đốc Công ty đã ký kết hợp đồng Cung cấp vật tư và nhân công lắp đặt hoàn thiện khu chiết rót Cà phê (Bao gồm hệ thống panel vách, panel trần, Cửa panel, Hệ thống AHU, Chiller, hệ thống ống gió, lọc hepa, Hệ thống điện động lực, điện điều khiển, điện chiếu sáng…)

Dự án được triển khai tại Chi Nhánh Công ty CP Cà Phê hòa tan Trung Nguyên Tại Bắc Giang- KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang.

Các công việc chính:

1. Hệ thống panel PU (3.500 m2), Phụ kiện panel đồng bộ

2. Hệ thống cửa panel (17 bộ)

3. Hệ thống Chiller giải nhiệt nước (02 bộ), hệ thống AHU (02 bộ), Tháp giải nhiệt (01 Bộ) và hệ thống đường ống Chiller

4. Hệ thống ống gió, miệng cấp khí, hồi khí

5. Hệ thống lọc hepa, đồng hồ đo chênh áp

6. Hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng và điện điều khiển

7. Hệ thống Sơn Epoxy

Dự kiến dự án hoàn thành trong vòng 105 Ngày.