ĐO CÁC CHỈ TIÊU PHÒNG SẠCH

Với thiết bị đo hiện đại và đầy đủ bao gồm: Máy đếm tiểu phân đạt lưu lượng 100 lít/phút, máy đo tốc độ gió, máy đo nhiệt độ, độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo độ ồn, đồng hồ đo chênh áp lọc, đồng hồ đo chênh áp phòng.

MCC E&C đảm bảo kiểm tra các chỉ tiêu phòng sạch theo đúng yêu cầu của GMP, ISO bao gồm:

1. Đo nhiệt độ, độ ẩm

2. Đo cường độ ánh sáng, độ ồn

3. Đo chênh áp trước và sau màng lọc, đo chênh áp phòng

4. Đo tốc độ gió

5. Đo lưu lượng sau đó tính ra số lần trao đổi không khí

6. Đo số lượng tiểu phân trong phòng sạch

7. Kiểm tra độ rò rỉ màng lọc, hiệu suất lọc

Sau khi kiểm tra các chỉ tiêu phòng sạch, MCC E&C sẽ tính toán, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ theo đúng yêu cầu của GMP, ISO. Đảm bảo đánh giá chính xác hiện trạng phòng sạch để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng thời phục vụ công tác thẩm định GMP, ISO và các tiêu chuẩn phòng sạch khác.