Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng sạch MCC

Tên công ty

Tên công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SẠCH MCC

Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: MCC CLEAN ENGINEERING AND CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt : MCC E&C

Địa chỉ trụ sở chính

 Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

Mã số thuế: 0107833050

Điện thoại:  0243.78.78.722 

Hotline: 0967.678.346

Email: mcc.ec@mcc.vn

Website: mccec.vn