BẢO DƯỠNG PHÒNG SẠCH

MCC E&C đảm nhận việc bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống phòng sạch, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất cũng như thẩm định, tái thẩm định theo các tiêu chuẩn phòng sạch (GMP, ISO…).

Các hạng mục MCC E&C bảo trì, bảo dưỡng bao gồm:

1. Hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống ống gió

2. Kiểm tra và thay lọc thô G4, F8, lọc hepa

3. Hệ thống vách, trần panel

4.. Hệ thống cửa panel

5. Hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng và điện điều khiển

6. Hệ thống sơn epoxy

7. Hệ thống nước RO, nước cất, nước sinh hoạt và các hệ thống khác

Sau khi bảo dưỡng, MCC E&C sẽ tiến hành đo các chỉ tiêu phòng sạch đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng sạch.